WIJKINFO

Wijkinfo is het informatieblad van Wijkberaad Kom Loosduinen. Wijkinfo verschijnt 2x per jaar.

Schermafbeelding 2021-03-06 om 10.39.55.

De eerste aflevering van 'KomPraat is een feit Met dank aan Jasper, ons nieuwe bestuurslid.

Na jaren van loze beloftes is er eindelijk een aanvang gemaakt met het opknappen van de gevel van de bibliotheek.

steiger.jpg