WIJKINFO

Wijkinfo is het informatieblad van Wijkberaad Kom Loosduinen. Wijkinfo verschijnt 2x per jaar.

Registratie van de bewonersvergadering

van 12 mei 2022

Schermafbeelding 2021-03-06 om 10.39.55.

De eerste aflevering van 'KomPraat is een feit Met dank aan Jasper, ons nieuwe bestuurslid.

In de tweede aflevering van KomPraat een interview met molenaar Rien Koostra