WIJKINFO

Wijkinfo is het informatieblad van Wijkberaad Kom Loosduinen. Wijkinfo verschijnt 2x per jaar.

Schermafbeelding 2021-03-06 om 10.39.55.

De eerste aflevering van 'KomPraat is een feit Met dank aan Jasper, ons nieuwe bestuurslid.

Na jaren van loze beloftes is er eindelijk een aanvang gemaakt met het opknappen van de gevel van de bibliotheek.

Met deze website wil het bestuur van Wijkberaad

Kom Loosduinen informatie verstrekken aan wijkbewoners in de wijk Kom Loosduinen. 

Ook reacties van bewoners zijn welkom.

facebooklogo.jpg

CONTACT >

Willem III straat 40

2552 BS Loosduinen

info@komloosduinen.nl

© 2021 Kom Loosduinen | Frits van Gaans

Login