Beste inwoners van Kom Loosduinen,

 

Na twee jaar gaan we weer een reguliere bewonersvergadering organiseren in de abdijkerk. Deze zal plaatsvinden op 12 mei om 19.30.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kan u deze sturen naar bestuur@komloosduinen.nl