top of page

AGENDA
● Welkom/mededelingen: voortgang statuten/huishoudelijk reglement
● Verkiezingen: even jaar; voorzitter/penningmeester + 2 bestuursleden. Voorzitter Koos Maquelin,

    penningmeester Bert Bakker, bestuursleden Koos Outshoorn en Jasper Strik stellen zich allen herkiesbaar.
● Notulen laatste bewonersoverleg: 12 mei en 16 juni 2022
● Activiteitenplan wijkberaad Kom Loosduinen 2022/24; voortgang
    1. Ouderen/jongeren;
    2. Bouwontwikkelingen;
    3. Ontwikkelingen Loosduinse Hoofdplein;
    4. Visie toekomst wijkberaad;
    5. Samenwerking overige wijkberaden;
    6. Samenwerking winkeliersvereniging.
● Nieuws vanuit politiebureau Loosduinen.
● Nieuws vanuit het stadsdeelkantoor: plaatsvervangend stadsdeeldirecteur en/of Dave Smit
● Rondvraag

 

Het bewonersoverleg vindt plaats in de benedenzaal van de Abdijkerk, Willem III-straat 40.
Aanvang: 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Bestuur Wijkberaad Kom Loosduinen

bottom of page