In memoriam Thijs Zaat

 

Op 8 januari jl. kregen we het ontstellende bericht dat onze voorzitter Thijs Zaat na een ziekbed is overleden.

Thijs was in hart en ziel voorzitter van Wijkberaad Kom Loosduinen.

Onder zijn leiding zijn diverse evenementen georganiseerd die het leven in Loosduinen weer kleur gaven.

Door zijn tomeloze inzet is o.a. het Dickensfestival weer nieuw leven ingeblazen. Thijs was zeer betrokken met de ouderen en eenzamen in de wijk. Op zijn initiatief werden een rondvaart door het Westland en een busreis naar Madurodam georganiseerd. En niet te vergeten het kerstdiner dat gratis toegankelijk was voor de ouderen.

Helaas zijn door de huidige Corona pandemie al deze initiatieven op pauze gezet.

Zonder af te dingen op het vorige bestuur van het wijkberaad kunnen we stellen dat Thijs de wijk weer op de kaart heeft gezet. De jaarlijkse bewonersvergaderingen werden druk bezocht mede door het uitnodigen van bijzondere gasten/sprekers.

Dat we Thijs gaan missen staat vast. We zullen hem nooit vergeten en altijd in ons hart houden.

Rust zacht Thijs

Met deze website wil het bestuur van Wijkberaad

Kom Loosduinen informatie verstrekken aan wijkbewoners in de wijk Kom Loosduinen. 

Ook reacties van bewoners zijn welkom.

facebooklogo.jpg

CONTACT >

Willem III straat 40

2552 BS Loosduinen

info@komloosduinen.nl

© 2021 Kom Loosduinen | Frits van Gaans

Login