HET BESTUUR

Functie                                                   Naam                               

 

Voorzitter                                               Vacant                              

Secretaris                                               Koos Maquelin                     

Penningmeester (2e vrz)                       Bert Bakker                    

Bestuurslid                                             Sam Develing                  

Bestuurslid                                             Leo van den Dobbelsteen  

Bestuurslid                                             Frits van Gaans                

Bestuurslid                                             Marjolein Jua                

Bestuurslid                                             Jasper Strik         

Bestuurslid  (2e Penningmeester)        Koos Outshoorn                 

Verslaglegging vergaderingen            Yolanda Bouman                       

Adviseur Fietsersbond                          Wil Bianchi                        

Adviseur Winkeliersvereniging KVO    Wim Knijnenburg           

WERKGEBIED

 

Hier ziet u een overzicht van het gebied waar het Wijkberaad KOM Loosduinen deel van uit maakt.
 

Met deze website wil het bestuur van Wijkberaad

Kom Loosduinen informatie verstrekken aan wijkbewoners in de wijk Kom Loosduinen. 

Ook reacties van bewoners zijn welkom.

facebooklogo.jpg

CONTACT >

Willem III straat 40

2552 BS Loosduinen

info@komloosduinen.nl

© 2021 Kom Loosduinen | Frits van Gaans

Login