top of page

Uitnodiging extra ingelaste bewonersvergadering Kom Loosduinen

 

Beste inwoners van Kom Loosduinen,

Dinsdag 12 mei heeft er een bewonersvergadering plaatsgevonden waar o.a. stond geagendeerd: bestuursverkiezingen. Voorafgaand aan deze vergadering is een verklaring namens het bestuur voorgelezen dat een alerte bewoner het stadsdeelkantoor heeft geattendeerd op de onrechtmatigheid van deze verkiezingen. Het bestuur heeft onbedoeld een verkeerde keuze gemaakt in de aanloop naar deze verkiezingen en haar welgemeende excuses aangeboden.

 

Naar aanleiding hiervan wordt er een extra ingelaste bewonersvergadering gepland op donderdag 16 juni om 19.30 uur in de Abdijkerk.

Op de agenda staat het volgende en enige punt:

Bestuursverkiezing:

 

Vacant: functie voorzitter; begin vorig jaar is onze voorzitter Thijs Zaat overleden en zijn zijn taken overgenomen door Bert Bakker, vice-voorzitter/penningmeester. Het bestuur draagt Koos Maquelin voor als nieuwe voorzitter.

Vacant: functie secretaris; Marjolein Kool wordt door het bestuur voor deze functie voorgedragen.

 

Tegenkandidaten voor het dagelijks bestuur kunnen worden gesteld tot een half uur voor het op de agenda vermelde aanvangstijdstip van de desbetreffende bewonersvergadering, door inlevering van een door tenminste tien bewoners van de wijk ondertekende kandidaatstelling.

Indien er bewoners zijn die willen toetreden tot het bestuur, op dit moment is er ruimte voor één bestuurslid. Kandidaatstelling dient te gebeuren bij het bestuur, tot uiterlijk twee weken vóór de bewonersvergadering waarvoor de verkiezingen geagendeerd staan.

 

bottom of page